Paper World là thương hiệu chuyên sản xuất, phân phối trực tiếp các loại giấy dùng trong gia đình, giấy vệ sinh công nghiệp, máy cắt giấy, khăn giấy… Các sản phẩm giấy của Paper World sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản với nguyên liệu gỗ nguyên sinh, không dùng giấy tái chế.

Paper World là thương hiệu chuyên sản xuất, phân phối trực tiếp các loại giấy dùng trong gia đình, giấy vệ sinh công nghiệp, máy cắt giấy, khăn giấy… Các sản phẩm giấy của Paper World sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản với nguyên liệu gỗ nguyên sinh, không dùng giấy tái chế.